JSC Jilid 2(1) 2020

Preliminary

Fungsi Intervensi Kaunseling Syarie Terhadap Pasangan Bermasalah dalam Perkahwinan
Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Norazman Amat, Fadilah Mohamed, Che Rozita Che Abd Rahman, Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkifli Aini, Che Maryam Ahmad, Mahnessa A. Kadir & Hielda Noviyanti
Full Paper
1
Intervensi Tingkah Laku Kognitif Islam (ICBT) di dalam Merawat Pesakit Kanser
Nurhikmah binti Mubarak Ali
Full Paper
14
Pendekatan Ilaj Khuluq Rawatan Personaliti Narsisistik
Salasiah Hanin Hamjah, Zaini Said & Zainab Ismail
Full Paper
21
Efek Penghayatan Akidah Al-Qada’ dan Al-Qadar dalam Menghadapi Musibah Kehidupan
Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Sa`ari, Syukri Zainal Abidin & Siti Sarah Ahmad
Full Paper
32
Bimbingan Spiritual di Hospital Mesra Ibadah Negeri Selangor
Muhamad Faisal Ashaari, Mohd Zainuddin Abu Bakar & Siti Jamiaah Abdul Jalil
Full Paper
45
Modul Intervensi Spiritual Islam Untuk Kesihatan Mental Bencana
Norazman Amat, Wan Aminuddin Wan Abdullah, Mohd. Zaliridzal Zakaria, Ahmad Najaa Mokhtar, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali & Mohd. Noor Ikhram Husin
Full Paper
55
Aplikasi Maqasid Syariah dalam Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan
Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Md Noor bin Saper
Full Paper
68

JSC Jilid 1(2) 2019

Preliminary

Keperluan Kaunseling Islam Sebagai Inovasi dalam Amalan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Md Noor bin Saper
Full Paper
1
Aplikasi Kaedah Latihan Ibadah Menurut Psikoterapi Miskawayh dan Keberkesanannya dalam Menangani Stres
Siti Norlina Muhamad, Fariza Md Sham, Siti Aisyah Panatik @ Abdul Rahman, Akmaliza Abdullah, Nur Najwa Hanani Abd Rahman & Adibah Mukhtar
Full Paper
14
Domain Asas Hubungan Kekeluargaan dalam Inovasi Kaunseling Keluarga Islam
Zainab Ismail
Full Paper
24
Implikasi Pendekatan Spiritual dalam Kaunseling Terhadap Klien dalam Menangani Isu Kekeluargaan
Salasiah Hanin Hamjah & Muhamad Anis Ajmal Abdullah Rashid
Full Paper
31
Keberkesanan Perkhidmatan Pusat Kaunseling MAINS: Dua Dekad Menabur Bakti Demi Kesejahteraan Ummah
Nasrudin Subhi, Norulhuda Sarnon, Mohd Suhaimi Mohamad, Norazman Amat, Norazlina Maarof, Zana Ruslinda Ujang, Che Som Omar & Mohd Hasni Zulkifli
Full Paper
39
Analisis Kes Membantu Klien Menghadapi Kejutan Budaya
Mohd Syukri bin Kamis
Full Paper
59
Nilai Diri, Keluarga, Sistem Sokongan dan Pengalaman Teraputik Islamic Creative Art Therapy dalam Kalangan Remaja Gangguan Seksual
Mohd Hatta Othman, Che Rozita Che Abdul Rahman, Azizah Abdullah, Norazman Amat & Aminah Nor Ujang
Full Paper
68
Orientasi Model Psikoterapi Spiritual Terhadap Penagih Dadah di Padepokan As Syifa Bogor Indonesia
Hielda noviyanty & Zainab Ismail
Full Paper
88

JSC Jilid 1(1) 2019

Preliminary

Issues on Islamic and Christian Counselling in Malaysia: Debates on The Usage of Appropriate Terminology
Norazlina Zakaria & Noor Shakirah Mat Akhir 
Full paper
1
Perlaksanaan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat (DHT) dalam Membuat Keputusan Semasa Proses Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan
Mohd Suhadi Mohamed Sidik, Md Noor Saper & Nurul ‘Ain Mohd Daud
Full paper
10
Pembinaan Modul Bimbingan Religiositi Sebagai Interventasi Salah laku Remaja
Md Noor Saper
Full paper
20
Proses Kaunseling Islam Menurut Perspektif Al-Ghazali
Salasiah Hanin Hamjah
Full paper
30
Psikospiritual Islam: Konsep dan Aplikasi
Che Zarrina Sa’ari
Full paper
43
Kaunseling Islam: Soalan – soalan untuk Klien Semasa Sesi Kaunseling
Mohd Syukri Kamis
Full paper
52
Kod Etika Kaunselor dalam Profesion Kaunseling Menurut Perspektif Islam
Zainab Ismail
Full paper
68