JSC Jilid 1(2) 2019

Preliminary

Keperluan Kaunseling Islam Sebagai Inovasi dalam Amalan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Md Noor bin Saper
Full Paper
1
Aplikasi Kaedah Latihan Ibadah Menurut Psikoterapi Miskawayh dan Keberkesanannya dalam Menangani Stres
Siti Norlina Muhamad, Fariza Md Sham, Siti Aisyah Panatik @ Abdul Rahman, Akmaliza Abdullah, Nur Najwa Hanani Abd Rahman & Adibah Mukhtar
Full Paper
14
Domain Asas Hubungan Kekeluargaan dalam Inovasi Kaunseling Keluarga Islam
Zainab Ismail
Full Paper
24
Implikasi Pendekatan Spiritual dalam Kaunseling Terhadap Klien dalam Menangani Isu Kekeluargaan
Salasiah Hanin Hamjah & Muhamad Anis Ajmal Abdullah Rashid
Full Paper
31
Keberkesanan Perkhidmatan Pusat Kaunseling MAINS: Dua Dekad Menabur Bakti Demi Kesejahteraan Ummah
Nasrudin Subhi, Norulhuda Sarnon, Mohd Suhaimi Mohamad, Norazman Amat, Norazlina Maarof, Zana Ruslinda Ujang, Che Som Omar & Mohd Hasni Zulkifli
Full Paper
39
Analisis Kes Membantu Klien Menghadapi Kejutan Budaya
Mohd Syukri bin Kamis
Full Paper
59
Nilai Diri, Keluarga, Sistem Sokongan dan Pengalaman Teraputik Islamic Creative Art Therapy dalam Kalangan Remaja Gangguan Seksual
Mohd Hatta Othman, Che Rozita Che Abdul Rahman, Azizah Abdullah, Norazman Amat & Aminah Nor Ujang
Full Paper
68
Orientasi Model Psikoterapi Spiritual Terhadap Penagih Dadah di Padepokan As Syifa Bogor Indonesia
Hielda noviyanty & Zainab Ismail
Full Paper
88

Leave a Comment