JSC Jilid 2(1) 2020

Preliminary

Fungsi Intervensi Kaunseling Syarie Terhadap Pasangan Bermasalah dalam Perkahwinan
Zainab Ismail, Wan Ibrahim Wan Ahmad, Salasiah Hanin Hamjah, Norazman Amat, Fadilah Mohamed, Che Rozita Che Abd Rahman, Rosmawati Mohamad Rasit, Muhamad Faisal Ashaari, Zulkifli Aini, Che Maryam Ahmad, Mahnessa A. Kadir & Hielda Noviyanti
Full Paper
1
Intervensi Tingkah Laku Kognitif Islam (ICBT) di dalam Merawat Pesakit Kanser
Nurhikmah binti Mubarak Ali
Full Paper
14
Pendekatan Ilaj Khuluq Rawatan Personaliti Narsisistik
Salasiah Hanin Hamjah, Zaini Said & Zainab Ismail
Full Paper
21
Efek Penghayatan Akidah Al-Qada’ dan Al-Qadar dalam Menghadapi Musibah Kehidupan
Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Che Zarrina Sa`ari, Syukri Zainal Abidin & Siti Sarah Ahmad
Full Paper
32
Bimbingan Spiritual di Hospital Mesra Ibadah Negeri Selangor
Muhamad Faisal Ashaari, Mohd Zainuddin Abu Bakar & Siti Jamiaah Abdul Jalil
Full Paper
45
Modul Intervensi Spiritual Islam Untuk Kesihatan Mental Bencana
Norazman Amat, Wan Aminuddin Wan Abdullah, Mohd. Zaliridzal Zakaria, Ahmad Najaa Mokhtar, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali & Mohd. Noor Ikhram Husin
Full Paper
55
Aplikasi Maqasid Syariah dalam Kaunseling Keluarga dan Perkahwinan
Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Md Noor bin Saper
Full Paper
68

Leave a Comment