Sidang Editor

Ketua Editor
Dr Md Noor bin Saper
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Editor
Profesor Dr Zainab Ismail
Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof Madya Dr Salasiah Hanin Hamjah
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr Abd Ghafar Surip
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Prof Madya Dr Ahmad Jazimin Jusoh
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Dyg Suzana binti Awang
UiTM

Dr. Mahnessa Binti A.Kadir
Politeknik Nilai

Editor Antarabangsa
Prof. Dr. Abd. Mujib, M.Ag.
UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta

Profesor Madya Dr Misnan Jemali
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam